Založení a.s.

Výhody akciové společnosti

Nejprestižnější a nejdůvěryhodnější formou podnikání je akciová společnost. Výhodou akciové společnosti je rovněž její transparentnost, akcionáři neručí za závazky společnosti (stejně jako u s.r.o.), v případě akcií na majitele jsou akcie snadně převoditelné.

Založení a.s.

Akciová společnost (a.s.) může být založena jediným akcionářem (zahraniční nebo domácí právnickou osobou) nebo nejméně dvěma fyzickými osobami (i cizinci). Základní kapitál akciové společnosti činí minimálně 2.000.000,- Kč, pro zápis společnosti do obchodního rejstříku postačuje splatit alespoň 30 %, zbytek lze doplatit později. V případě listinných akcií na majitele zaručuje jejich držení anonymitu akcionáře. Akcie na majitele jsou snadno převoditelné a jejich majitelem je právě ten, kdo tyto akcie drží. V případě více akcionářů, nejsou tito akcionáři uvedeni na výpisu z obchodního rejstříku. Pokud má akciová společnost jen jediného majitele (akcionáře), je tento akcionář vždy uveden na výpisu z obchodního rejstříku. Základní charakteristika akciové společnosti zde.

Orgány akciové společosti

Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, které jedná jménem akciové společnosti. Na činnost představenstva a hospodaření akciové společnosti dohlíží dozorčí rada. Představenstvo akciové společnosti má obvykle 3 členy, v případě, že má akciová společnost pouze jednoho akcionáře, může mít představenstvo pouze jednoho člena. Dozorčí rada akciové společností musí mít také nejméně 3 členy.


Stáhnout kontaktní formulář

Zpět na založení firmy

Založení a.s. zahraniční osobou

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...