Firma na klíč – potřebné doklady

Statutární orgán - jednatel/é, představenstvo:

  • Občanský průkaz (cestovní pas)
  • Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Je-li občanem ČR: výpis z rejstříku trestů ČR, výpis lze pořídit na počkanání přímo u notáře nebo na tzv. Czechpointech.

Je-li občanem členského státu EU: výpis z evidence trestů tohoto státu, nebo členského státu posledního pobytu;

Je-li občanem jiného státu: výpis z rejstříku trestů ČR, výpis z evidence trestů domovského státu a států, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech.

Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

  • K cizojazyčným dokumentům (pokud se nejedná o úřední jazyk evropské unie) je potřeba překlad tlumočníkem, který je zapsaný v seznamu vedeném krajským soudem, pokud jde o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu EU nebo EHS. Pokud jde o cizího státního příslušníka státu, se kterým ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být daný doklad opatřen apostilou nebo doložkou superlegalizace. Více podrobností zde.

Společníci

  • Výpis z obchodního rejstříku (v případě, že společníkem je právnická osoba)
  • Občanský průkaz nebo cestovní pas (společníkem je fyzická osoba)

Poskytnutí sídla

Výpis z katastru nemovitostí nového sídla, ne starší 3 měsíců. Souhlas s umístěním sídla pro Vás připravíme. Pro případ využití služby poskytnutí sídla výpis z katastru nemovitostí nepotřebujete.

Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce. Zahraniční dokumenty musí být ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) - požadavky na ověření listin Vám sdělíme na požádání, případně po vyplnění formuláře.

Proč založit a vlastnit firmu

Zpět na prodej firem

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...