Prodej společnosti - časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi založením společnosti na míru a odkoupením s.r.o.?

Společnost založená na míru

 • Klient je prvním vlastníkem a jednatelem
 • Klient splácí základní kapitál z vlastních zdrojů
 • Název společnosti a sídlo je od počátku na Vámi zvolené adrese

Společnost Ready-made

 • Společnost lze začít využívat ihned
 • Plně splacený základní kapitál
 • Možnost změny názvu, předmětu podnikání, sídla a další

Musím při koupi společnosti splácet základní kapitál?

Klienti nepotřebují hotovost na splacení základního kapitálu s.r.o. (od 1 Kč) - základní kapitál je již v plné výši splacen a je zapsán v obchodním rejstříku. Za normálních okolností musíte při zakládání společnosti složit základní kapitál. Ready-made společnost už má základní kapitál (jmění) splacené námi.

Musím držet při základní společnosti kapitál na účtu v bance? Jak dlouho je základní kapitál blokován?

Častým omylem je mylná představa o nedotknutelnosti základního kapitálu společností (např. jeho trvalé deponování na bankovním účtu). Základní kapitál se po zápisu do obchodního rejstříku stává majetkem společnosti a ta s ním běžně disponuje, např. za takto vložené peníze nakupuje vybavení, zboží, platí mzdy. Základní kapitál je blokován v bance pouze po dobu rejstříkového řízení, následně lze s vkladem disponovat.

Jaké doklady potřebuji při založení/odkupu firmy?

Osoba, která bude statutárním orgánem ( jednatelem ) společnosti potřebuje:

 • výpis z rejstříku trestů (v případě záznamu v RT nás kontaktujte pro podrobnosti)
 • občanský průkaz nebo pas

Je-li občanem ČR: výpis z rejstříku trestů si obstaráme sami

Je-li občanem členského státu EU: výpis z evidence trestů tohoto státu, nebo členského státu posledního pobytu;

Je-li občanem jiného státu: výpis z rejstříku trestů ČR, výpis z evidence trestů domovského státu a států, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech.

Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

 • K tomu je potřeba překlad tlumočníkem, který je zapsaný v seznamu vedeném krajským soudem, pokud jde o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu EU nebo EHS. Pokud jde o cizího státního příslušníka státu, se kterým ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být daný doklad opatřen apostilou nebo doložkou superlegalizace (více podrobností zde).


Osoba, která bude společníkem potřebuje :

 • občanský průkaz nebo pas
 • výpis z obchodního rejstříku (bude-li společníkem právnická osoba).


Doklady pro umístění sídla firmy ( pokud nevyužijete možnost poskytnutí sídla v našich objektech)

 • Písemný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti (připravíme).
 • Výpis z katastru nemovitostí, ne straší 3 měsíců ke dni podání na soud.

Z jakých živností lze vybírat? Kde najdu seznam volných živností či jejich obsahovou náplň?

Seznam volných živností

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň řemeslných živností

Obsahová náplň koncesí (a seznam koncesí)

Prohlášení odpovědného zástupce (ke stažení)

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...