Založení společnosti

Pokud dáváte přednost založení nové společnosti, my Vám ji založíme podle Vašich požadavků. Výhodou založení s.r.o. či a.s. oproti pořízení Ready-made firmy (firmy na klíč) je čistá historie v úplném výpisu z Obchodního rejstříku (nefiguruje zde žádný jiný zakladatel než samotný klient). U založení společnosti na míru společník splácí základní kapitál v rozsahu od 1 Kč (od 1.1.2014 dle nového zákona o obchodních korporacích).

Založení společnosti obsahuje:

  • potřebnou dokumentaci, včetně zakladatelských dokumentů společnosti
  • notářský zápis
  • jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
  • ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registrace nové společnosti k dani z příjmů právnických osob, případně k dalším daním
  • veškeré související právní poradenství (ve spolupráci s AK FABIAN & PARTNERS)

Vše vyřídíte při jedné návštěvě. Veškeré služby poskytujeme na území celé České republiky a Slovenské republiky, společnost založíme i bez Vaší osobní účasti v České republice nebo u nás v kanceláři.

Jednatelem ani společníkem (majitelem) nemusí být pouze český občan, nemusí mít na území ČR ani pobyt. Společníkem může být jak domácí/zahraniční právnická tak fyzická osoba. Společnost musí mít určen předmět podnikání, na základě kterého jsou vyřízeny příslušné živnostenské listy pro právnickou osobu. Pro založení Vaší firmy na míru použijte dotazník.

Půjčka pro splacení základního kapitálu

U založení společnosti s.r.o., a.s. splácí klient základní kapitál z vlastních zdrojů (na rozdíl od odkoupení již hotové Ready-made společnosti). Základní kapitál s.r.o. činí částku od 1 Kč - od 1.1.2014 dle nového zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál je „blokován" na vázaném účtu pouze po dobu rejstříkového řízení, poté lze s prostředky disponovat. Při splnění podmínek jsme schopni zajistit krátkodobou půjčku pro splacení základního kapitálu. (více)


Pro založení s.r.o. pokračujte zde

Pro založení a.s. pokračujte zde

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...

05.07.2014
Podpora neziskové organizace Adam dětem

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS již více než rok podporuje neziskovou organizaci Adam dětem. Adam dětem je zřízen za účelem vytváření kvalitního a bezpečného nemocničn...