Založení společnosti

Pokud dáváte přednost založení nové společnosti, my Vám ji založíme podle Vašich požadavků. Výhodou založení s.r.o. či a.s. oproti pořízení Ready-made firmy (firmy na klíč) je čistá historie v úplném výpisu z Obchodního rejstříku (nefiguruje zde žádný jiný zakladatel než samotný klient). U založení společnosti na míru společník splácí základní kapitál v rozsahu od 1 Kč (od 1.1.2014 dle nového zákona o obchodních korporacích).

Založení společnosti obsahuje:

  • potřebnou dokumentaci, včetně zakladatelských dokumentů společnosti
  • notářský zápis
  • jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
  • ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registrace nové společnosti k dani z příjmů právnických osob, případně k dalším daním
  • veškeré související právní poradenství (ve spolupráci s AK FABIAN & PARTNERS)

Vše vyřídíte při jedné návštěvě. Veškeré služby poskytujeme na území celé České republiky a Slovenské republiky, společnost založíme i bez Vaší osobní účasti v České republice nebo u nás v kanceláři.

Jednatelem ani společníkem (majitelem) nemusí být pouze český občan, nemusí mít na území ČR ani pobyt. Společníkem může být jak domácí/zahraniční právnická tak fyzická osoba. Společnost musí mít určen předmět podnikání, na základě kterého jsou vyřízeny příslušné živnostenské listy pro právnickou osobu. Pro založení Vaší firmy na míru použijte dotazník.

Pro založení s.r.o. pokračujte zde

Pro založení a.s. pokračujte zde

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...