Evropská společnost

Evropská společnost (SE) je forma podnikání podléhající právním normám Evropské unie, zapisuje se do obchodního rejstříku. Cílem Evropské společnosti je usnadnit volný pohyb osob, kapitálu a podnikatelských subjektů po celé EU.

Výhody Evropské společnosti

1. V představenstvu i dozorčí radě stačí jediný člen. Evropská společnost má ve srovnání s a.s. menší nároky na personální obsazení orgánů společnosti, když k plnému obsazení orgánů evropské společnosti postačují dvě osoby (jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady), a to bez ohledu na počet akcionářů.

2. Možnost upsat akcie na majitele (doručitele).

3. Využití smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou. Evropská společnost se může opřít i o smlouvy o ochraně investic uzavřených Českou republikou. Česká společnost tuto možnost nemá.

4. Libovolné přenesení sídla společnosti do jakéhokoliv státu Evropské unie. České úřady mohou informace o evropské společnosti zjišťovat pouze přes příslušné zahraniční úřady, což je dosti problematické. Soudní spory se budou řešit v místě sídla společnosti.

5. Výběr nejvhodnějšího daňového systému v rámci EU – Po přesunu společnosti se na ES vztahují daňové zákony zvolené země. SE může dle výběru sídla například využívat nízké daně z příjmů, nebo využít vhodného holdingového režimu. Přesunem společnosti lze také řešit optimalizaci zdanění připravovaných transakcí. Například prodeje podílů nebo obchod s pohledávkami.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...