Valné hromady

Každá společnost má povinnost uspořádat valnou hromadu ( i dle nového zákona o obchodních korporacích od 1.1.2014), kde společníci schválí výsledky hospodaření za předcházející rok. Dokud není účetní závěrka schválena, nemůže valná hromada rozhodnout např. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti. Zájemcům o tuto službu SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. včas připomíná, že je vhodný čas na konání valné hromady, připravíme a rozešleme pozvánky na valnou hromadu a zabezpečíme řádné zvolání valné hromady. V případě Vašeho zájmu pro Vás valnou hromadu uspořádáme kdekoliv v ČR, SR, zajistíme uložení potřebných dokumentů v obchodním rejstříku ve sbírce listin.

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. Vám nabízí organizování valných hromad obchodních společností (společností s ručením omezeným, akciových společností). Zajišťujeme valné hromady bez účasti notáře, i s notářskou účastí tam, kde to obchodní zákoník požaduje (například při změně zakladatelských dokumentů - zakladatelských listin, společenských smluv, stanov, a při valných hromadách v působnosti jediného společníka). Valnou hromadu jsme schopni zorganizovat i v místě sídla Vaší společnosti - včetně "dodání" notáře.

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. pro Vás zajistí valné hromady v ČR nebo SR (SPRÁVA SPOLOČNOSTÍ s.r.o.) v krátkém časovém údobí, rovněž zajistíme zápis provedených změn do obchodního rejstříku společnosti. Cena této služby je individuální a závisí na počtu prováděných změn, počtu stejnopisů notářského zápisu apod. Pro detaily nás prosím kontaktujte.


Objednávka valné hromady

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...