Ověřování listin podle Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin

Pokud je zakladatelem (nabyvatelem) české společnosti zahraniční fyzická nebo právnická osoba, věnujte této stránce zvláštní pozornost, nebo se na nás obraťte, rádi Vám poradíme.

I. Ověřování cizích veřejných listin

Dne 16.3.1999 vstoupila pro Českou republiku v platnost Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5.10.1961, dále jen Úmluva. Český text Úmluvy, včetně v příloze uveřejněného závazného 'Vzoru doložky o ověření apostilou', byl Sdělením Ministerstva zahraničních věcí ČR uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 45, částka 17. V souvislosti s tím došlo ke změně a určitému zjednodušení procesu ověřování veřejných listin, jež mají být použity v těch cizích státech, které jsou smluvními státy Úmluvy a s nimiž ČR nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv. Zjednodušení v zásadě spočívá v jediném formálním úkonu, t.j. v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostilou. (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 Úmluvy). Odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita. Text Úmluvy naleznete zde.

Orgánem pověřeným podle čl. 6 Úmluvy opatřit ověřovanou listinu Apostilou je v České republice:

 1. pro listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři: Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor
 2. pro ostatní listiny vydávané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány: Ministerstvo zahraničních věcí ČR - konzulární odbor.

Úmluva se však nevztahuje na ověřování překladů těchto listin do cizího jazyka. Proto se těm, kteří žádají o ověření listiny Apostilou, doporučuje, aby si pořídili její překlad ve státě, kde budou listinu předkládat (používat). Pokud budou trvat na tom, aby např. z finančních důvodů provedl překlad soudní tlumočník v ČR, je vhodné zadat mu listinu k překladu až po jejím ověření Apostilou. Za konečné ověření Apostilou byl po dohodě s Ministerstvem financí ČR stanoven správní poplatek 100,- Kč (zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích - položka 5b Sazebníku správních poplatků); při ověřování na ministerstvu spravedlnosti se tento poplatek vybírá v kolcích.

Seznam smluvních států Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin:

 1. Albánie
 2. Andorra
 3. Antigua a Barbuda
 4. Argentina
 5. Arménie
 6. Austrálie
 7. Ázerbajdžán
 8. Bahamy
 9. Barbados
 10. Belgie
 11. Belize
 12. Bělorusko
 13. Bosna a Hercegovina
 14. Botswana
 15. Brunej Darussalam
 16. Bulharsko
 17. bývalá Jugoslávská republika Makedonie
 18. Cookovy ostrovy
 19. Česká republika
 20. Čína - pouze Hong Kong a Macao
 21. Dánsko - od 29. 12. 2006
 22. Dominika
 23. Ekvádor
 24. Estonsko
 25. Fidži
 26. Finsko
 27. Francie + Francouzská Polynesie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna
 28. Grenada - od 7. dubna 2002 (do tohoto data vedena pod Velkou Británií)
 29. Honduras
 30. Chorvatsko
 31. Indie
 32. Irsko
 33. Island
 34. Itálie
 35. Izrael
 36. Japonsko
 37. JAR
 38. Kazachstán
 39. Kolumbie
 40. Kypr
 41. Lesotho
 42. Libérie
 43. Lichtenštejnsko
 44. Litva
 45. Lotyšsko
 46. Lucembursko
 47. Maďarsko
 48. Malawi
 49. Malta
 50. Marshallovy ostrovy
 51. Mauricius
 52. Mexiko
 53. Monako
 54. Namibie
 55. Německo
 56. Niue
 57. Nizozemí + Nizozemské Antily, Aruba
 58. Norsko
 59. Nový Zéland
 60. Panama
 61. Polsko
 62. Portugalsko + Angola, Mosambik
 63. Rakousko
 64. Rumunsko
 65. Ruská federace
 66. Řecko
 67. Salvador
 68. Samoa
 69. San Marino
 70. Seychely
 71. Slovensko
 72. Slovinsko
 73. Srbsko a Černá Hora
 74. Surinam
 75. Svatá Lucie
 76. Svatý Kryštof a Nevis
 77. Svatý Vincenc a Grenadiny
 78. Svazijsko
 79. Španělsko
 80. Švédsko
 81. Švýcarsko
 82. Tonga
 83. Trininad a Tobago
 84. Turecko
 85. USA + Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)
 86. Ukrajina
 87. Velká Británie + Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Brititish Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands
 88. Venezuela

Vzhledem k velkému počtu apostilních úřadů všech smluvních států Úmluvy a dále s ohledem na to, že názvy těchto úřadů jsou k dispozici pouze v angličtině a francouzštině a jejich překlad by byl nejen nákladný, ale mnohdy i ne zcela přesný, nejsou zde uváděny. Jejich seznam je přístupný na Internetu na stránkách Haagské konference pod následující adresou: http://hcch.e-vision.nl. Po otevření stránek a případném výběru jazyka se v přehledu položek označených modře zvolí heslo Authorities a dále per Convention. Když se objeví vybraný seznam haagských úmluv, označí se úmluva s číslem 12. V zápětí se zobrazí abecední přehled jednotlivých smluvních států s odkazem na jejich příslušný apostilní úřad. Pokud se dále klikne na modré políčko s heslem Status table, objeví se aktualizovaný seznam členských států úmluvy a datum, od kdy vstoupila pro ten který stát úmluva v platnost.

II. Vyšší ověření listin (tzv. superlegalizace) podle § 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

Tento způsob ověření platí pro listiny, jež mají být použity ve státech, s nimiž nemá ČR sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy a které nejsou členskými státy shora citované Úmluvy.

U justičních listin a listin vydávaných nebo ověřovaných notáři superlegalizaci provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR. Poté následuje další vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí ČR a navazující ověření zastupitelským úřadem toho státu, kde má být listina použita.

U listin vydávaných nebo ověřených orgány státní správy toto vyšší ověření provádí přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pak následuje ověření příslušným zastupitelským úřadem.

Za superlegalizaci listiny se na Ministerstvu spravedlnosti ČR vybírá správní poplatek ve výši 30,- Kč v kolcích.

Seznam států, s nimiž má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od vyššího ověření :

 1. Afghánistán - č. 44/1983 Sb.
 2. Albánie - č. 97/1960 Sb.
 3. Alžírsko - č. 17/1984 Sb.
 4. Belgie - č. 59/1986 Sb.
 5. Bulharsko - č. 3/1978 Sb
 6. Francie - č. 83/1985 Sb.
 7. Itálie - č. 508/1990 Sb. - pouze listiny vyhotovené v souvislosti s dožádáním soudu
 8. Jemen - č. 76/1990 Sb.
 9. Jugoslávie - č. 207/1964 Sb. - platí pro všechny nástupnické státy po bývalé SFRJ.
 10. Korea (KLDR) - č. 93/1989 Sb.
 11. Kuba - č. 80/1981 Sb.
 12. Kypr - č. 96/1983 Sb.
 13. Maďarsko - č. 63/1990 Sb.
 14. Mongolsko - č. 106/1978 Sb.
 15. Polsko - č. 42/1989 Sb.
 16. Portugalsko - č. 22/1931 Sb.
 17. Rakousko - č. 9/1963 Sb.
 18. Rumunsko - č. 1/1996 Sb.
 19. bývalý SSSR - č. 95/1983 Sb. - do Smlouvy sukcedovaly pouze Ruská federace, Bělorusko, Moldávie, Gruzie a Kyrgyzstán. Ostatní nástupnické státy sukcesi do Smlouvy nepotvrdily, proto je třeba, aby listiny do těchto států byly buď ověřovány Apostilou (viz seznam států výše) nebo superlegalizovány.
 20. Řecko - č. 102/1983 Sb.
 21. Slovensko - č. 209/1993 Sb.
 22. Sýrie - č. 8/1985 Sb.
 23. Španělsko - č. 6/1989 Sb.
 24. Švýcarsko - č. 9/1928 Sb.
 25. Ukrajina - č. 123/2002 Sb.m.s.
 26. Uzbekistán - č. 133/2003 Sb.m.s.
 27. Vietnam - č. 98/1984 Sb.
16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...