Založení družstva

Družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob (právnických i fyzických) se stává v posledním období poměrně častou formou sdružení zejména občanů fyzických osob, jež sleduje zejména účel uspokojení bytových potřeb občanů.

Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která:

  • Určuje zapisovaný základní kapitál
  • Schvaluje stanovy
  • Volí představenstvo a kontrolní komisi
  • Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva.
  • Družstvo musí mít alespoň 5 členů. Pokud jsou členy družstva alespoň 2 právnické osoby, nemusí být tato podmínka splněna.
  • Základní kapitál musí činit nejméně 50.000,-Kč.
  • Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu.

V rámci komplexního servisu zařídíme veškeré formality včetně zápisu do obchodního rejstříku a vyřízení daňové registrace.

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...

05.07.2014
Podpora neziskové organizace Adam dětem

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS již více než rok podporuje neziskovou organizaci Adam dětem. Adam dětem je zřízen za účelem vytváření kvalitního a bezpečného nemocničn...