Založení družstva

Družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob (právnických i fyzických) se stává v posledním období poměrně častou formou sdružení zejména občanů fyzických osob, jež sleduje zejména účel uspokojení bytových potřeb občanů.

Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která:

  • Určuje zapisovaný základní kapitál
  • Schvaluje stanovy
  • Volí představenstvo a kontrolní komisi
  • Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva.
  • Družstvo musí mít alespoň 5 členů. Pokud jsou členy družstva alespoň 2 právnické osoby, nemusí být tato podmínka splněna.
  • Základní kapitál musí činit nejméně 50.000,-Kč.
  • Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu.

V rámci komplexního servisu zařídíme veškeré formality včetně zápisu do obchodního rejstříku a vyřízení daňové registrace.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...