Novinky

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6.

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp

05.07.2014
Podpora neziskové organizace Adam dětem

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS již více než rok podporuje neziskovou organizaci Adam dětem. Adam dětem je zřízen za účelem vytváření kvalitního a bezpečného nemocničn

20.04.2014
Zákon o obchodních korporacích - povinnosti

02.01.2014
Konference o Novému Občanskému Zákoníku

TUESDAY Business Network a AK FABIAN & PARTNERS si Vás dovolují pozvat na konferenci o Novému Občanskému Zákoníku pod názvem: Máme se bát nového občanského zákoníku? Termín ak

24.10.2013
První česko-vietnamské fórum

Dne 5. listopadu 2013 Vás AK FABIAN & PARTNERS jakožto Gold Partner a přednášející zveme na MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Na Františku 32, Praha. Fórum je určené pro ty, kteří mají zájem investovat nebo exportovat do VSR. Hlavním posláním VNfora

21.07.2013
Nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) - a.s.

Nový zákon o obchodních korporacích zavádí nový systém orgánů v a.s. První z nich je dualistický, stejný jako podle stávajícího obchodního zákoníku, kdy má akciová společnosti představenstvo a 3-člennou dozorčí radu. Nový zákon o obchodních korporacích

20.06.2013
Založení slovenské s.r.o. od října složitější

Novela Obchodního zákoníku na Slovensku přináší od 1. října 2013 změnu ve splácení vkladů a základního kapitálu. Nyní je nejčastějším způsobem splácení vkladů zaplacení 5 000 € v hotovosti přímo do rukou správce vkladu. Po novele ovšem tento způsob neb

08.06.2013
Srážková daň 2013

Vzhledem k aktuálnímu výplatnímu období dividend upozorňujeme na změnu srážkové daně. Zvýšení srážkové daně z příjmů z 15 % na 35 % se od 1. ledna 2013 týká daňových nerezidentů (tj. zejména zahraničních mateřských společností).

06.04.2013
Zákon o obchodních korporacích - převod podílu

16.03.2013
Zákon o obchodních korporacích

15.07.2012
Ztrojnásobili jsme své kancelářské prostory

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. a Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS rozšířily v červenci 2012 své dosavadní prostory v Brně na 300 m2. Přijetí tohoto rozhodnutí bylo vyvoláno rostoucí poptávkou po právních službách. Rozšíření kancelářských prostor při

07.05.2012
Švarcsystém (alias Schwarz systém) a jeho řešení

Od 1.1.2012 platí významná novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, která nově definovala tzv. Švarcsystém. Výše pokuty za švarcsystém je pro zaměstnavatele od 250 tis. Kč až do 10 mil. Kč. Výše pokuty závis

13.03.2012
Trestní odpovědnost právnických osob

Od 1. ledna 2012 nabývá účinnosti nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty a ochranná opatření, která mohou být za spáchání trestných

11.02.2012
Insolvenční správce

JUDr. Ing. Pavel Fabian je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce,

29.01.2012
Změna v obchodním rejstříku (2. část)

Podle novely obchod

21.01.2012
Novela obchodního zákoníku 351/2011 platná od 1.1.

Poskytnutí sídla po 1.1.2012 Společnost je podle novely obchodního zákoníku povinna mít k prostorám, které jsou zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo společnosti, právní důvod jejich užívání a to po celou dobu (tzn. nejen při zápi

14.01.2012
Pověření obchodním vedením a souběh funkce

Novela obchodního zákoníku, která nabyla účinnosti 1.1.2012 přináší několik významných změn. Nový § 66d vložený do Obchodního zákoníku vyjasňuje situaci v oblasti souběhu funkcí orgánů obchodních společností tím, že výslovně připoušt

18.12.2011
Nový občanský zákoník z pohledu podnikatele

Nejdůležitější změny v novém občanském zákoníku z hlediska podnikatelů podle advokáta Pavla Fabiana: Nový občanský zákoník upravuje otázky související s podnikáním, jež jsou dnes upravené v obchodním zákoníku (d

20.10.2011
Jaké změny čekají jednatele a společníky v r. 2012

Nejdůležitější a velmi diskutovanou změnou je novela obchodního zákoníku. Zde je navržen zcela nový paragraf 66d s nadpisem "pověření obchodním vedením". Statutární orgán společnosti bude moci pověřit obchodním vedením někoho, kdo bude tyto činnosti vy

11.08.2011
Novela zákona o soudních poplatcích

Od 1. září vstoupí v platnost novela zákona o soudních poplatcích. Navýšení poplatků se mimo jiného dotkne i zápisu společností a zápisu změn v společnostech v obchodním rejstříku, a to následovně – prvozápis akciové společnosti do OR - 12.000,-

12.05.2011
Připravované změny poskytování sídel

Zatímco v současnosti podnikatelům stačí doložit nárok na užívání sídla při zápisu do rejstříku, nově by měli mít tuto povinnost kdykoli po dobu zápisu sídla v rejstříku. Pokud tak neučiní, hrozilo by jim zrušení a likvidace.

21.02.2011
Souběh funkce jednatele a ředitele společnosti

Nejvyšší správní soud zamítl souběh funkce jednatele a ředitele společnosti. To může mít velké následky pro firmy - ředitelé-jednatelé nemají nárok na nemocenskou, budou se muset dopočítat daně. 1) Opravdu podle vás znamená rozsudek soudu

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...