Založení Evropské společnosti (SE)

Existuje několik možností, jak založit Evropskou společnost, zákon umožňuje tyto varianty:

Založení dceřiné evropské společnosti

Alespoň dvě společnosti (jakékoliv právní formy) z různých členských států Evropské unie mohou založit dceřinou Evropskou společnost.

Přeshraniční fúze

Jedná se o možnost, kdy se 2 akciové společnosti z různých zemí EU fúzují a vznikne tak nový podnikatelský subjekt - SE, který může ale mít sídlo v libovolném státě Evropské unie

Založení holdingové evropské společnosti

Společnosti, které se nacházejí v různých členských státech EU, založí sobě nadřazenou evropskou společnost, která bude na vrcholu celého holdingu.

Transformace národní akciové společnosti na evropskou společnost

Subjektem je zde akciová společnost, která má na území jiného členského státu minimálně po dobu dvou let svou dceřinou společnost.

Založení evropské společnosti jinou evropskou společností

Již založená evropská společnost je oprávněna k tomu, aby mohla již bez dalších podmínek zakládat své dceřiné evropské společnosti.

Výhody evropské společnosti

Objednat společnost nyní - žádost o cenovou nabídku SE

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...