Založení Evropské společnosti (SE)

Existuje několik možností, jak založit Evropskou společnost, zákon umožňuje tyto varianty:

Založení dceřiné evropské společnosti

Alespoň dvě společnosti (jakékoliv právní formy) z různých členských států Evropské unie mohou založit dceřinou Evropskou společnost.

Přeshraniční fúze

Jedná se o možnost, kdy se 2 akciové společnosti z různých zemí EU fúzují a vznikne tak nový podnikatelský subjekt - SE, který může ale mít sídlo v libovolném státě Evropské unie

Založení holdingové evropské společnosti

Společnosti, které se nacházejí v různých členských státech EU, založí sobě nadřazenou evropskou společnost, která bude na vrcholu celého holdingu.

Transformace národní akciové společnosti na evropskou společnost

Subjektem je zde akciová společnost, která má na území jiného členského státu minimálně po dobu dvou let svou dceřinou společnost.

Založení evropské společnosti jinou evropskou společností

Již založená evropská společnost je oprávněna k tomu, aby mohla již bez dalších podmínek zakládat své dceřiné evropské společnosti.

Výhody evropské společnosti

Objednat společnost nyní - žádost o cenovou nabídku SE

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...

05.07.2014
Podpora neziskové organizace Adam dětem

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS již více než rok podporuje neziskovou organizaci Adam dětem. Adam dětem je zřízen za účelem vytváření kvalitního a bezpečného nemocničn...