Správa Vaší společnosti

Tato služba je určena jak pro naše klienty, kterým jsme společnost zakládali nebo prodávali, tak i pro již "zaběhnuté" společnosti v České republice / na Slovensku.

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. Vám nabízí tyto další služby :

 • Návrhy na zápis společností a změn do obchodního rejstříku
 • Zorganizování valné hromady, včetně zápisu z valné hromady
 • Vyplňování nových formulářů dle zákona o obchodních korporacích (od 1.1.2014)
 • Zajišťování změn v obchodních společnostech a jejich zápisu do obchodního rejstříku od 1.1.2014 dle nového zákona o obchodních korporacích
 • Zajišťování všech zákonných povinností v oblasti sbírky listin
 • Likvidace (dobrovolná, nucená) společností
 • Insolvenční řízení (konkursy)

Pořádání valných hromad

Každá společnost má povinnost uspořádat valnou hromadu, kde společníci schválí výsledky hospodaření za předcházející rok. Dokud není účetní závěrka schválena, nemůže valná hromada rozhodnout např. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti. Zájemcům o tuto službu SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. včas připomíná, že je vhodný čas na konání valné hromady, připravíme a rozešleme pozvánky na valnou hromadu a zabezpečíme řádné zvolání valné hromady. V případě Vašeho zájmu pro Vás valnou hromadu uspořádáme kdekoliv v ČR, SR, zajistíme uložení potřebných dokumentů v obchodním rejstříku ve sbírce listin. 

Uložení účetní závěrky do Sbírky listin příslušného rejstříkového soudu je zákonnou povinností jednatele či členů představenstva obchodní společnosti. Kromě účetní závěrky je třeba každoročně uložit též návrh na rozdělení zisku a jeho konečnou podobu nebo vypořádání ztráty. Podle nové úpravy je nutné ukládat výše zmíněné dokumenty pouze v elektronické podobě, a to ve formátu PDF.

Změny v společnostech

Dále pro Vás zařídíme jakékoliv změny ve společnosti:

 • Zápis/výmaz nového společníka
 • Zápis/výmaz jednatele společnosti
 • Změnu sídla společnosti
 • Změnu názvu (firmy)
 • Zápis/výmaz předmětu podnikání (včetně vyřízení živnostenských listů)
 • Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti
 • Doplacení základního kapitálu
 • Změna společenské smlouvy (zakladatelské listiny) dle nového zákona o obchodních korporacích od 1.1.2014
 • Změny ve společnosti lze provést na dálku též na základě emailové a poštovní komunikace

Služby v oblasti obchodního rejstříku

Dokládat veškeré zákonem určené skutečnosti do obchodního rejstříku a udržovat svůj zápis aktuální je důležitou povinností každé právnické osoby.

Jste si jisti, že máte vůči obchodnímu rejstříku splněny všechny povinnosti?

Služby nabízíme na celém území České a Slovenské republiky, u všech Krajských (na Slovensku Okresních) soudů.

Insolvenční správce

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce, splnil podmínky pro zápis do seznamu insolvenčních správců dle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a je zapsán v seznamu insolvenčních správců.

Insolvenční správce je procesní subjekt, který se účastní insolvenčního řízení, tedy soudního řízení, jehož předmětem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku zákonem stanoveným způsobem. Cílem insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Díky advokátní praxi a vybudovanému odbornému a technickému zázemí je tým kanceláře insolvenčního správce schopen poskytovat právní a odborné poradenství v oblasti úpadkového práva a krizového řízení před i po zahájení insolvenčního řízení. Tyto služby vykonáváme pro obchodní společnosti i pro fyzické osoby, věřitele i dlužníky, a to ve všech fázích insolvenčního řízení.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...