Výhody slovenské společnosti (firmy s.r.o., a.s.)

  • Nulová daň z dividend (podílu na zisku společnosti)
  • Jednatelem (i společníkem) společnosti nemusí být slovenský občan, dokonce nemusí mít na Slovensku pobyt. Od jednatele budeme potřebovat aktuální výpis z rejstříku trestů ze země trvalého pobytu.


Nabízíme jak založení nové slovenské společnosti (s.r.o, a.s.), tak odprodej již hotové společnosti, přičemž není nutné, aby klient cestoval na Slovensko. Založení/ prodej se může realizovat v Praze nebo Brně, případně jinde dle domluvy (nebo poštou). Nabízíme zastupování na úřadech státní správy, registraci společnosti k dani z příjmu, DPH případně dalším daním.

Výhody našich služeb na Slovensku

  • prověříme u soudu možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti (obchodní firmy) do obchodního rejstříku
  • zajistíme veškeré formality včetně přípravy zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy a vyřídíme živnostenské listy
  • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku
  • pomůžeme Vám s přihlašováním Vašich nových daňových povinností
  • znalost slovenského práva (AK FABIAN & PARTNERS)
  • v případě potřeby Vám poskytneme sídlo na Slovensku

Využití slovenské firmy

Nejčastější využití slovenských společností je holdingová činnost (držení obchodních podílů v jiných společnostech - např. českých), koupě nemovitostí, zahraniční obchod, stavební a realitní činnost.

Objednat založení / prodej slovenské společnosti

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...