Založení pobočky (organizační složky) domácích i zahraničních společností v ČR a SR

Organizační složka umožňuje zahraniční společnosti (zřizovateli) podnikat v České republice (Slovenské republice) bez toho, aby bylo nutné založit společnost. Založení české organizační složky je složitější proces vyžadující individuální postup. Při zřízení organizační složky je vždy nutná důkladná dokumentace mateřské společnosti odpovídající požadavkům českého práva. Tyto požadavky Vám sdělíme na požádání. Obdobně jako v případě jiných typů společností i organizační složka musí specifikovat své obchodní aktivity, které vychází z předmětu podnikání zřizovatele. Podmínky zahraničních listin naleznete zde.

Organizační složka má stejná práva a povinnosti jako jakákoliv česká právnická osoba s výjimkou jednoduššího vzniku/zániku a výhodnějšího zdanění. Organizační složka podniku zahraniční osoby je samostatně fungující, majetkově oddělená část podniku, která je místně odloučená od zahraniční právnické osoby.

Organizační složka a obchodní rejstřík

Organizační složka se zapisuje do českého/slovenského obchodního rejstříku, má české IČ. Organizační složka vzniká rozhodnutím zřizovatele (společnosti) a jako součást zahraniční společnosti nemá zakladatelskou listinu, nesplácí základní kapitál, nejmenuje jednatele. Název organizační složky je stejný jako firma zahraniční společnosti s dodatkem Organizační složka.

Postup založení Organizační složky:

  • Rozhodnutí zřizovatele (společnosti) o zřízení Organizační složky
  • Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad
  • Podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku

Vedoucí Organizační složky

Vedoucí Organizační složky je zástupce zřizovatele na území České republiky nebo na Slovensku. Vedoucím Organizační složky je fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost a bydliště. Jedna osoba může být současně statutárním orgánem (jednatelem) zahraniční společnosti i vedoucím Organizační složky.

Organizační složka a účetnictví

Organizační složka vede účetnictví a podává daňové přiznání podle českých (slovenských) zákonů. Nad rámec běžných pravidel pro právnické osoby lze odečíst náklady mateřské společnosti vynaložené na podporu Organizační složky, včetně nákladů na řízení a správu, nebo lze zisky, které vytvoří Organizační složka, stanovit na základě rozdělení celkového zisku společnosti mezi ústředí a Organizační složku. Nezdaněný zisk tak může být částečně transferován do zahraničí (ve prospěch mateřské společnosti - zřizovatele). Zisk po zdanění dle českého daňového práva lze rovněž převést do zahraničí.

Stáhnout kontaktní formulář

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...