Založení občanského sdružení (spolku)

Občanské sdružení (nově od 1.1.2014 spolek dle nového občanského zákoníku) je právnickou osobou podle českého práva. Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let. Občané tak mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich. Občanská sdružení u nás mohou zakládat také cizinci. To je rozdíl od politických stran a hnutí, která mohou zakládat pouze občané ČR.


Naše advokátní kancelář pro Vás připraví stanovy na míru, přípravný výbor, zajistí potřebnou registraci občanského sdružení a zařídí nezbytné formality během fungování občanského sdružení. Po provedení registrace by měl přípravný výbor svolat ustavující členskou schůzi na které by měla proběhnout volba předsednictva podle stanov. Až do jejich vytvoření jedná jménem sdružení přípravný výbor. Pravidelně, v intervalu podle stanov sdružení, by se měly konat členské schůze, obzvláště má-li být na nich zvolen výbor či jiný orgán oprávněný jednat jménem sdružení. Má-li výbor jednoroční funkční období, musí být jednou za rok zvolen. O schůzi je potřeba sepsat zápis, jehož součástí či přílohou musí být podepsaná prezenční listina. Pro další podrobnosti ohledně založení, fungování nebo změny neziskové organizace nás kontaktujte.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...