Prodej s.r.o. - postup

  1. Při pořízení společnosti je důležité mít připravený název, předmět podnikání, sídlo a osoby, které budou ve statutárních orgánech. Klient vyplní formulář a zašle na adresu info@spravaspolecnosti.cz. Nejpozději do 5 hodin bude klient kontaktován naší společností kvůli domluvení detailů prodeje, místa prodeje. Založení a prodej společnosti jsme schopni realizovat i na dálku, tzn. klient se nemusí nutně zdržovat v České / Slovenské republice. Jednatel může za společnost jednat okamžitě po rozhodnutí společníka či valné hromady, tzn. nemusí čekat na zápis všech změn do obchodního rejstříku.
  2. U notáře je následně uzavřena smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti a společník (valná hromada) rozhodne o odvolání původního a jmenování nového jednatele společnosti. Poté se podle přání klienta změní společenská smlouva nebo zakladatelská listina (změna předmětu podnikání, obchodního názvu - firmy, sídla, vyřízení živnostenských oprávnění).
  3. Následně vyřídíme živnostenské oprávnění a koncese a podáme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.
  4. Změny jsou následně zapsány do obchodního rejstříku. Obchodní soud poté vydá aktuální výpis z obchodního rejstříku. Výpis Vám doručíme osobně nebo zašleme poštou.

Zpět na prodej společností

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...