Prodej s.r.o. - postup

  1. Při pořízení společnosti je důležité mít připravený název, předmět podnikání, sídlo a osoby, které budou ve statutárních orgánech. Klient vyplní formulář a zašle na adresu info@spravaspolecnosti.cz. Nejpozději do 5 hodin bude klient kontaktován naší společností kvůli domluvení detailů prodeje, místa prodeje. Založení a prodej společnosti jsme schopni realizovat i na dálku, tzn. klient se nemusí nutně zdržovat v České / Slovenské republice. Jednatel může za společnost jednat okamžitě po rozhodnutí společníka či valné hromady, tzn. nemusí čekat na zápis všech změn do obchodního rejstříku.
  2. U notáře je následně uzavřena smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti a společník (valná hromada) rozhodne o odvolání původního a jmenování nového jednatele společnosti. Poté se podle přání klienta změní společenská smlouva nebo zakladatelská listina (změna předmětu podnikání, obchodního názvu - firmy, sídla, vyřízení živnostenských oprávnění).
  3. Následně vyřídíme živnostenské oprávnění a koncese a podáme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.
  4. Změny jsou následně zapsány do obchodního rejstříku. Obchodní soud poté vydá aktuální výpis z obchodního rejstříku. Výpis Vám doručíme osobně nebo zašleme poštou.

Zpět na prodej společností

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...