Založení s.r.o.

Základní informace pro založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) je nejčastějším typem kapitálových společností. Její výhoda spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti a relativně nízké hodnotě minimálního základního jmění. Jistým způsobem společnost s ručením omezeným subjektivně posunuje úroveň podnikání od fyzické osoby výše k profesionálnějšímu přístupu.

Základní kapitál

Minimální základní kapitál společnosti je od 1 Kč od 1.1.2014 dle nového zákona o obchodních korporacích (na Slovensku 5.000,- €).

Předmět podnikání

Bude-li Vaše společnost podnikat nebo vykonávat jinou činnost než vlastnit nemovitost je nutné získat živnostenské oprávnění pro každou z těchto činností. Všechny obchodní aktivity, ke kterým je nutné získat živnostenský list je nutné uvést ve společenské smlouvě/ zakladatelské listině.

Statutární organ - jednatel

Společnost s ručením omezeným musí mít alespoň jednoho jednatele (statutární orgán), který jedná jménem společnosti, tj. jeho jednání je ztotožněno s jednáním společnosti jakožto právnické osoby. Jednatelem může být státní občan České republiky, popř. cizinec. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům atd.

Valná hromada

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti jejího rozhodování spadají některé podstatné skutečnosti. Zejména se jedná o jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov a schvalování účetní uzávěrky. Valná hromada se musí konat minimálně jednou ročně, valnou hromadu svoláva jednatel.

Stáhnout kontaktní formulář

Zpět na Úvod založení firmy

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...