Společnosti s historií (starší firmy)

Chcete koupit starší společnost?

Nákup společnosti s historií může pro zájemce přinést výhody v podobě image starší společnsti, při získávání dotací, žádostech o úvěry či hledání strategického investora. Pro tyto účely Vám můžeme nabídnout starší společnosti našich klientů. Jedná se o společnosti, které si naši klienti sami založili a s nimi podnikali. Aktuální seznam takových společností Vám zašleme emailem.

Ceny

Ceny starších společností jsou smluvní, cena společnosti obsahuje náklady při převodu společnosti (možnost změny obchodního názvu společnosti, změna sídla společnosti, nové předměty podnikání a všechny nezbytné změny ve společnosti).

Garance

Samozřejmostí je prohlášení stávajících společníků, jímž společníci ručí za případné závazky v plném rozsahu, potvrzení o bezdlužnosti od příslušných orgánů.

Chcete prodat starší firmu? Napište nám.

Prodej Vaší starší společnosti bude probíhat tímto způsobem:

  1. Uzavření smlouvy o zprostředkování, sběr informací (účetní a právní dokumentace)
  2. Stanovení strategie a prezentace nabídky
  3. Navázání jednání se zájemcem
  4. Uspořádání schůzky se zájemce a obeznámení s dokumenty
  5. Koordinace finanční kontroly realizované kupujícím
  6. Zajištění a koordinace právních aktů, příprava a podpis smluv
  7. Vypořádání závazků
  8. Zápis do obchodního rejstříku
10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...

05.07.2014
Podpora neziskové organizace Adam dětem

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS již více než rok podporuje neziskovou organizaci Adam dětem. Adam dětem je zřízen za účelem vytváření kvalitního a bezpečného nemocničn...