Proč založit a vlastnit společnost?

Podnikat jako právnická osoba (firma, společnost) zaručuje mnoho právních, ekonomických a marketingových výhod. Je důležité si uvědomit, že společnost je samostatným právním subjektem odděleným od svých vlastníků - společníků. Ručení každého společníka je omezené na výši vkladu do společnosti.

Další výhody zahrnují daňová zvýhodnění, pružnější financování, lepší možnost kontroly a řízení a snadné změny vlastnictví obchodního podílu.

Potencionální zákazníci, dodavatelé a zaměstnanci mohou vnímat společnost s.r.o. či a.s. jako profesionálnější a důvěryhodnější formu podnikání než živnost.

Výhody s.r.o./a.s.

 • Omezené ručení do výše vkladu
 • Dlouhodobá životnost společnosti (při odchodu společníka nehrozí její zrušení)
 • Snadno majetkově expanduje formou navýšení vkladů společníků (akcionářů) nebo přistoupením dalších společníků, úvěrem, založením dceřiných společností v zahraničí
 • Ze zisku neplatí společnost sociální, zdravotní ani jiné odvody - pokud společnost nevytváří zisky (náklady jsou daňově vyšší než zisky), žádné progresivní zdanění
 • S.r.o. může zakládat dceřiné společnosti, kterými optimalizuje zisky
 • Omezené ručení vkladu patří mezi největší výhody kapitálových společností

Živnost, v.o.s., k.s.

 • ručení celým svým majetkem živnostníka nebo společníka
 • omezené možnosti rozšíření jmění společnosti z vnějších zdrojů
 • velká zranitelnost - citlivost na možnost zrušení společnosti
 • osobní účast na vedení společnosti klade na společníky vysoké nároky na jejich odbornost a dovednost.

Ručení celým svým majetkem vytváří na živnostníka nebo společníka velký tlak. V podnikatelské praxi je osobních společností podstatně méně než kapitálových.

Kapitálové společnosti - výhody s.r.o.

 • omezené ručení do výše vkladu
 • životnost společnosti dlouhodobá (při odchodu společníka nehrozí její zrušení)
 • snadnější uplatnění placených profesionálů v řídícím managementu
 • snadno majetkově expanduje formou navýšení vkladů společníků nebo přistoupením dalších společníků.

Omezené ručení vkladu patří mezi největší výhody kapitálových společností. Z výše uvedených důvodů považujeme za optimální formu podnikání společnost s ručením omezeným.

Společnost s ručením omezeným může být založena jak osobou fyzickou, tak osobou právnickou, a to jak tuzemskou, tak zahraniční. Maximální počet společníků společnosti je padesát, společnost s ručením omezeným může být založena také pouze jednou osobou. Společnost se zakládá zakladatelským dokumentem, který musí mít formu notářského zápisu.

Společníci se musí dohodnout na výši základního kapitálu a výši vkladů jednotlivých společníků. Minimální výše základního kapitálu společnosti činí 200.000,-Kč. Je-li však společnost zakládána alespoň dvěma společníky, postačuje, je-li před zápisem do obchodního rejstříku splaceno alespoň 100.000,-Kč, zbytek může být doplacen do 5 let, na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30%. Vklad jednotlivého společníka je minimálně 20.000,-Kč, přičemž částka musí být dělitelná na celé tisíce. Vklad může být peněžitý nebo nepeněžitý. V případě, že společník hodlá svou vkladovou povinnost splnit nepeněžitým vkladem, je nutné, ještě před sepsáním zakladatelské listiny formou notářského zápisu, podat návrh k soudu na jmenování znalce

V případě, že klient není ochoten čekat a chce neprodleně zahájit podnikatelskou činnost, je možné koupit společnost již založenou. Již založená společnost poskytuje tu výhodu, že klient může začít podnikat bezprostředně ihned bez čekání na zápis společnosti do obchodního rejstříku a čekání na vyhotovení potřebných listin a oprávnění.

Pokračuj na založení firmy (s.r.o., a.s.)

Kontaktní formulář

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...