Změny v Obchodním rejstříku

Dokládat veškeré zákonem určené skutečnosti do obchodního rejstříku a udržovat svůj zápis aktuální je důležitou povinností každé právnické osoby.

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. Vám nabízí tyto služby

 • Návrhy na zápis společností a změn do obchodního rejstříku
 • Zajišťování změn v obchodních společnostech a jejich zápisu do obchodního rejstříku
 • Zorganizování valné hromady, včetně zápisu z valné hromady
 • Zajišťování všech zákonných povinností v oblasti sbírky listin

Uložení účetní závěrky do Sbírky listin příslušného rejstříkového soudu je zákonnou povinností jednatele či členů představenstva obchodní společnosti. Kromě účetní závěrky je třeba každoročně uložit též návrh na rozdělení zisku a jeho konečnou podobu nebo vypořádání ztráty. Podle nové úpravy je nutné ukládat výše zmíněné dokumenty pouze v elektronické podobě, a to ve formátu PDF.

Jste si jisti, že máte vůči obchodnímu rejstříku splněny všechny povinnosti?

Služby nabízíme na celém území České a Slovenské republiky, u všech Krajských (na Slovensku Okresních) soudů.

Změny v společnostech dle zákona o obchodních korporacích od 1.1.2014

Dále pro Vás zařídíme jakékoliv změny společnosti:

 • Zápis/výmaz nového společníka
 • Zápis/výmaz jednatele společnosti
 • Změnu sídla společnosti
 • Změnu názvu (firmy)
 • Zápis/výmaz předmětu podnikání (včetně vyřízení živnostenských listů).
 • Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti
 • Doplacení základního kapitálu.
 • Změna společenské smlouvy (zakladatelské listiny).

Změny ve společnosti lze provést na dálku též na základě emailové a poštovní komunikace. Veškeré právní poradenství zajišťuje výhradně advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...