Vyprat v Česku? Bez problémů (EURO, 3.9.2012)

Stáhnout článek v časopisu EURO ve formátu PDF.

Omezení plateb v hotovosti

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o omezení plateb v hotovosti. Smyslem nové úpravy je posoudit a případně postihnout účelové rozdělování úhrady za jeden kontrakt do několika plateb. Smyslem úpravy dle vyjádření vlády není ztěžovat a postihovat opakující se nákupy, kdy každý nákup představuje samostatný kontrakt. Jako příklad uvádíme nákupy stavebních materiálů v průběhu výstavby, nákupy ve velkoobchodních řetězcích (restaurace, jídelny) či nákupy v oblasti zásobování (čerpání pohonných hmot).

Dále stanovení jakékoliv lhůty lze vždy obejít rozdělením platby na dvě a více plateb menších. Tudíž omezení plateb v hotovosti za účelem omezení nelegálních finančních toků, bude jen ztíženo, nikoliv zamezeno.

Nové ustanovení zákona opět není dokonalé. V praxi si mohou smluvní strany uzavřít hned několik smluv, např. kupní smlouvu, smlouvu o poskytnutí služeb, o prodeji osobních věcí, které nejsou nikde vedené,… V takovém případě by měly být platby posuzovány jako samostatné platby, které spolu nijak nesouvisí, i když probíhají mezi stejnými smluvními stranami.

Nyní nelze jednoznačně posoudit, dle čeho budou soudy či jiné instituce posuzovat, zda se jedná o jednu platbu nebo více samostatných plateb. Doposud z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu nadto vyplývá, že v případě ukládání sankcí za správní delikty je nutno vždy pečlivě zkoumat, zda byla naplněna materiální stránka daného správního deliktu. Pokud je účelem návrhu omezit daňové úniky, racionalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a zejména působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, potom se domníváme, že návrh v předložené podobě postihne především „běžné, provozní“ platby podnikatelů, jejichž cílem rozhodně není zakrytí nezákonného původu výnosu. Tedy nejde o platby, které by zakrývaly skutečný původ finančních prostředků, získaných z aktivit organizovaného zločinu, korupce či terorismu.

Realizace a vymáhání povinností z tohoto zákona není dořešená. Problémovým se jeví toto ustanovení ve vztahu ke všem větším prodávajícím, nejen k velkým řetězcům, které budou muset evidovat každou přijatou platbu, nebudou však schopny nejspíše přiřadit k těmto platbám jakékoliv poznávací znaky, že přijaly v hotovosti platbu od stejného subjektu, a to jak na jedné pobočce (prodejně), tak na více pobočkách (prodejnách). Je nepřijatelné, aby prakticky každý kupující se musel u nákupu zařadit do systému, aby bylo následně rozpoznáno, jaký objem plateb provedl. Většina plateb bude nedohledatelnými a nestíhatelnými. Výsledkem bude neúměrně navýšená administrativní zátěž bez hmatatelných výsledků. Návrh jistě bude zasahovat i do závazkových vztahů, jež bude touto povinností omezovat.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...