Jak (ne)přijít o rozjetý byznys (EURO, 14.5.2012)

Exekucí obchodních podílů ve firmách přibývá, úspěšných kauz je ale mizivé procento. Patří k nim i příběh společnosti HS Inkaso

Přijít kvůli pohledávce o majetek mnohonásobně vyšší hodnoty? V souvislosti s odměnami či přístupem exekutorů k dlužníkům, fyzickým osobám, bylo podobných historek popsáno nespočet. Něco podobného ale může nastat i u firem. Příběh společnosti HS Inkaso, která spravuje pohledávky v hodnotě přesahující půl miliardy korun, přibližuje velmi drsnou realitu. Firma loni kvůli exekuci padesátiprocentního obchodního podílu změnila majetkovou strukturu, a to za velmi podivných okolností, byť právně bylo vše v naprostém pořádku.

Lukrativní byznys


Byznys kolem inkasa pohledávek je velmi lukrativní. Neschopnost splácet mnohonásobně narostla zejména v souvislosti s krizí. Investice do firmy, která řeší inkaso pohledávek, byla v roce 2003 dobrá volba. Právě tehdy Eliška Lhotáková coby spolumajitelka společnosti Euromara získala do portfolia této firmy padesátiprocentní podíl společnosti HS Inkaso. HS Inkaso postupně nakoupila více než čtyři tisíce pohledávek v nominální hodnotě přesahující půl miliardy korun. V současné době celkový nárok včetně úroků a dalších náležitostí převyšuje jednu miliardu korun. Jelikož se jednalo výhradně o soudem přiznané nároky, tzv. exekuční tituly, stačilo je pouze předat prostřednictvím advokáta na exekuci bez jakýchkoli dalších nákladů. Společnost Lhotákové nicméně o svůj podíl ve společnosti HS Inkaso loni v září přišla. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 4 formou exekuce postižením obchodního podílu v HS Inkaso, a to na základě pohledávky ve výši zhruba padesáti tisíc korun coby nezaplacené nájemné. Dle věřitele je společnost Euromara nehradila od roku 2007. Až dosud zcela jasný příběh. Věřitel, kterému Euromara dlužila za nájemné, dal vše k soudu, a ten rozhodl o exekuci na její podíl v HS Inkaso.

Višváder opět v akci


Několik detailů celé kauzy ovšem naznačuje možný záměr připravit Lhotákovou o její podíl. Zabavenou polovinu firmy HS Inkaso totiž získal advokát Václav Sládek z kanceláře Sládek & Partners. Sládek přitom pro HS Inkaso zajišťoval veškerý právní servis a za vymáhané pohledávky inkasoval provize. Společnost velmi dobře znal a věděl také, že Lhotáková nepoužívá datovou schránku, což se později ukázalo z její strany jako fatální chyba. Veškerá soudní či jiná rozhodnutí totiž chodila výhradně sem. Sládek je také osobou, která exekuci iniciovala. Dlužné nájemné, kvůli kterému celý příběh odstartoval, totiž bylo za prostory, jež patřily jemu. Na exekuci si Sládek povolal Jozefa Višvádera, který dostal kauzu na starost. Višváder je coby exekutor podezřelý ze zpronevěry více než osmdesáti milionů korun. Letos v březnu byl kvůli tomuto podezření na základě eurozatykače zadržen v Rumunsku. Už v minulosti byl ale pravomocně odsouzen za jiný trestný čin a exekutorská komora podala návrh na jeho odvolání už v roce 2006. Výše pohledávky, kterou Sládek nárokoval, činila 54 tisíc korun. Višváder ale v exekuci postihl podíl v HS Inkaso, jehož hodnota je dle odhadů minimálně desítky milionů. „Je-li provedena exekuce postižením obchodního podílu společníka, účast společníka ve společnosti tím zaniká,“ vysvětluje mluvčí Exekutorské ČR komory Petra Báčová. „Obchodní podíl přechází na společnost, která s ním jako s uvolněným obchodním podílem musí dle zákona naložit,“ dodává. Bývalý společník – v tomto případě společnost Euromara – však má právo na vyplacení vypořádacího podílu. „Dostali jsme nabídku v řádech stovek tisíc korun, což nám vzhledem k hodnotě společnosti připadá naprosto směšné,“ říká Lukáš Lhoták, který společnost Euromara zastupuje na základě plné moci. „Uvolněný“ obchodní podíl si následně koupil Sládek, a to za šest milionů korun, ovšem v nominální hodnotě pohledávek HS Inkaso, podotýká Lhoták. Promyšlená finta, jak se dostat k lukrativní společnosti spravující tučné pohledávky, anebo nový majitel padesátiprocentního podílu Václav Sládek formou spolknutí poloviny společnosti HS Inkaso oprávněně nárokoval, co mu patří?

Velmi propletené vztahy


„Dohodli jsme se společníkem, že k tomu nebudeme poskytovat žádné informace, protože je to stále živá záležitost. Stále se ještě vedou nějaká jednání a nechceme to nějakými prohlášeními narušovat,“ říká Václav Sládek.

Přestože je rozhodnutí soudu o exekuci na HS Inkaso pravomocné a převod HS Inkasa na Sládka už proběhl, vypořádací podíl pro Lhotákovou a její Euromaru coby původního vlastníka stále není dořešený. „Je to stejné, jako byste za slepičí farmu, která nosí zlaté vejce, zaplatili šesti bílými vejci, která tam zbyla,“ poznamenal Lhoták. Tvrdí navíc, že dlužné nájemné by firma zaplatila. „Nikdy jsme nedostali žádnou fakturu ani upomínku. V letech 2003 až 2009 jsem se přitom se Sládkem viděl a komunikoval s ním každý měsíc. Nikdy jsem nebyl upozorněn na jakýkoli dluh,“ tvrdí Lhoták.

Trvá na tom, že jde o vymyšlenou pohledávku a nájemní smlouva může být antedatovaná. Dokument byl totiž podepsán v roce 2002, kdy Lhotáková ještě ve firmách Euromara ani HS Inkaso nefigurovala. Podepsala ji Sládkova zaměstnankyně Andrea Zahradníková, která tehdy ve firmě Euromara pracovala.

Advokát Sládek je expert na obchodování s „ready made“ společnostmi, jak se prezentuje na svých stránkách. Společnost HS Inkaso totiž původně vlastnil prostřednictvím své ženy. Tehdy ovšem ještě HS Inkaso neměla rozjetý byznys, ten přišel, až když Sládek firmu prodal. V současné době má HS Inkaso stále dva společníky: namísto Euromary figuruje Sládek a druhým zůstal Marek Štaud, což je zmíněný společník, který se rovněž nechce k celé věci vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že na valné hromadě odsouhlasil vstup Sládka do HS Inkaso, má Lhotáková smůlu. „Trestní oznámení finalizuji a podám ho v nejbližších dnech,“ říká Lhoták.

Fatální chyba


Právníci oslovení týdeníkem Euro tvrdí, že právně je zřejmě vše v pořádku, byť neměli možnost detailně prostudovat celý případ včetně exekučního spisu. „Bohužel je chybou Euromary, že si nevybírala datovou schránku, mohla situaci v klidu předejít,“ poznamenal Lukáš Koukal z advokátní kanceláře Fabian & Partners.


Podobně se vyjadřuje i advokát Matěj Vácha z kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek, který ale zároveň ukazuje na to, že jednání advokáta Sládka v této kauze by mohlo být problematické. „Co se týká nabytí majetku advokátem a věřitelem dlužníka v jedné osobě, nelze bez detailní znalosti případu učinit žádný relevantní závěr,“ zdůrazňuje s tím, že posoudit situaci přísluší výhradně České advokátní komoře. „Nicméně pokud bych já osobně pracoval delší dobu pro nějakého klienta, bylo by pro mne jen obtížně představitelné, bez ohledu na ustanovení předpisů advokátní etiky, z lidského či nakonec i komerčně-taktického pohledu zároveň vystupovat vůči takovému klientovi jako protistrana,“ naznačuje Vácha. Jak ale dodal, nevyjadřuje se tím k okolnostem tohoto případu, protože nezná konkrétní detaily.

Smutný příběh

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že přesné statistiky exekucí obchodních podílů neexistují. Oslovení exekutoři i někteří právníci sice uvádějí, že jich kvůli krizi přibývá, jenže exekutoři od nich nakonec ustupují. Jsou totiž naprosto neefektivní, neboť se proti nim lze účinně bránit, a celý případ se pak vleče neúměrně dlouho.

V případě HS Inkaso ale věřitel zřejmě věděl, že se nikdo bránit nebude. „Pokud žalovaný, tedy dlužník – společník společnosti – s existencí dluhu nesouhlasí, musí své argumenty uplatnit již v nalézacím řízení a existenci pohledávky rozporovat. V exekuci je na tuto obranu pozdě,“ varuje Báčová z Exekutorské komory ČR. „A pokud bychom operovali s variantou, že dluh existoval, nicméně o něm dlužník nebyl v předexekuční fázi informován, věřitele nelze činit odpovědným za to, že si dlužná obchodní společnost nevybírá poštu doručenou do datové schránky,“ upozorňuje. Obchodním společnostem totiž byla zákonem uložena povinnost zřídit si datové schránky, do kterých je jim veškerá korespondence doručována. Správa a používání schránky jsou pak výhradně v rukou konkrétní společnosti. Exekutoři by ale v každém případě mohli Višváderovi závidět. Příběh společnosti HS Inkaso patří k rychlým a zřejmě také ojedinělým případům úspěšné exekuce podílu v obchodní společnosti. ■

Autor článku: Petra Pelantová

http://euro.e15.cz/archiv/report/jak-ne-prijit-o-rozjety-byznys-778158

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...