Změna v obchodním rejstříku (2. část)

Podle novely obchodního zákoníku platné od 1.1.2012 nemá být veřejně dostupné rodné číslo zapsaných osob. Pokud je ale rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, zpřístupňují se tyto listiny včetně rodného čísla a jsou tedy dohledatelné na www.justice.cz.

V případě, že společnosti nechtějí rodná čísla svých jednatelů a společníků zpřístupňovat, musí je sami odstranit z dokumentů zakládaných do sbírky listin. S cílem zamezit zneužití bude nově odstraněna povinnost ukládat do sbírky listin podpisové vzory, a to i zpětně na základě žádosti osoby, které se daná věc týká. O odstranění podpisových vzorů může požádat konkrétní fyzická osoba (společník, jednatel apod.), ale i společnost a rejstříkový soud je povinen podpisové vzory odstranit.

Novela obchodního zákoníku od 1.1.2012 přinesla i celou řadu dalších změn, např. i ustanovení o výjimkách z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu, úprava likvidace společností nevykonávajících žádnou činnost, finanční asistence a § 196a.

29.01.2012

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...