Zákon o obchodních korporacích - povinnosti

K 1. 1. 2014 dochází k nejrozsáhlejším změnám práva obchodních společností za posledních 20 let.

Dovolujeme si Vám nabídnout komplexní služby a poradíme Vám, jak Vaši společnost přizpůsobit nové právní úpravě, a to v několika variantách od základního provedení úprav společenské smlouvy/stanov až po možnost plného využití výhod nového zákona o obchodních korporacích

Na všechny stávající obchodní společnosti dopadá od 1.1.2014 následující povinnost:

1) do 30.6.2014 upravit ve společenské smlouvě a stanovách vše, co není v souladu s povinnou úpravou dle zákona o obchodních korporacích. Společnosti, které tuto povinnost nesplní, mohou být soudem zrušeny s likvidací.

Doporučujeme splnit tuto povinnost využitím možnosti podřízení se Vaši společnosti tzv. volbu ZOKu a to z těchto důvodů:

- vyhnete se nepřehledné situaci, v jakém rozsahu se Vaše společnost řídí částečně ZOKem a částečně Obchodním zákoníkem – volba ZOKu znamená, že pro Vaši společnost platí pouze jeho ustanovení

- volba ZOKu neznamená, že musíte měnit strukturu své společnosti (ale naopak můžete – např. změnit a.s. na monistický model vyžadující jen jednu osobu místo dosavadních 4 resp. 6 v orgánech společnosti),

- současně Vám umožní využít některé zajímavé novinky

2) do 30.6.2014 je nutné upravit znění smluv o výkonu funkce a odměně, jinak platí, že je funkce bezplatná.

20.04.2014

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...