Srážková daň 2013

Vzhledem k aktuálnímu výplatnímu období dividend upozorňujeme na změnu srážkové daně. Zvýšení srážkové daně z příjmů z 15 % na 35 % se od 1. ledna 2013 týká daňových nerezidentů (tj. zejména zahraničních mateřských společností).

Zvýšená sazba srážkové daně se bude uplatňovat vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Tato daň se uplatní při výplatách příjmů cizím daňovým rezidentům, kteří nejsou rezidenty:

- jiného členského státu EU
- Evropského hospodářského prostoru
- státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění
- státu s nímž existuje účinná smlouvu či dohodou upravující výměnu informací v daňových záležitostech

Stát podpůrně uvádí, jakými způsoby lze daňovou rezidenci prokazovat – např. zápisem sídla právnické osoby v příslušném veřejném rejstříku nebo čestným prohlášením všech osob. Doporučujeme si opatřit potvrzení o daňové rezidenci vydané příslušným finančním orgánem příslušného státu.

08.06.2013

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...