Souběh funkce jednatele a ředitele společnosti

Nejvyšší správní soud zamítl souběh funkce jednatele a ředitele společnosti. To může mít velké následky pro firmy - ředitelé-jednatelé nemají nárok na nemocenskou, budou se muset dopočítat daně.

1) Opravdu podle vás znamená rozsudek soudu takovéto následky?

Ano, pokud správní orgány budou chtít striktně vykládat a aplikovat zákon, pak jednatelé, kteří svou funkci vykonávají jako zaměstnanci, nemají nárok na nemocenskou. Zároveň může být podobné jednání označeno za krácení daně a daně mohou být zpětně dopočítány. Teoreticky by odpovědné osoby mohly naplnit i skutkovou podstatu § 240 trestního zákoníku, tedy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Zároveň mohou být zneplatněny i všechny smlouvy, které jednatelé, kteří svou jednatelskou činnost vykonávali v zaměstnaneckém poměru, uzavřeli. Rozhodnutí soudu však není ničím překvapivým, jelikož je již řadu let konstantně judikováno, že jednatel nemůže funkci jednatele vykonávat v zaměstnaneckém poměru. Ze strany společností, které takovéto praktiky provozovaly, se tedy jednalo o neznalost práva nebo o jeho ignorování, za což teď mohou nést dosti nepříjemné následky.

2) Co konkrétně podle vás tento rozsudek pro firmy, které mají jednatele-ředitele znamená? Jaké konkrétní následky jsou opravdu jisté?

Konkrétní následky nejsou v současnosti jisté. Bude samozřejmě na státních orgánech, zdali zvolí okamžitou cestu represe a začnou okamžitě doměřovat daně nebo stanoví lhůtu, po kterou budou mít společnosti možnost zjednat v dané věci nápravu.

3) Co mohou firmy, respektive jednatelé dělat, aby se vyhnuli případným problémům?

Společnostem lze jen doporučit, aby jejich jednatelé co nejrychleji přestali být zaměstnáváni na druh práce, který je shodný s rozsahem činnosti vykonávané z titulu funkce jednatele. Lze totiž poměrně jednoduše smluvně upravit, aby jednatel měl podobné výhody jako zaměstnanec a jeho právní vztah ke společnosti byl přitom právně v pořádku.

21.02.2011

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...