Pověření obchodním vedením a souběh funkce

Novela obchodního zákoníku, která nabyla účinnosti 1.1.2012 přináší několik významných změn. Nový § 66d vložený do Obchodního zákoníku vyjasňuje situaci v oblasti souběhu funkcí orgánů obchodních společností tím, že výslovně připouští možnost pověření člena statutárního orgánu obchodním vedením společnosti, a to na základě pracovněprávního vztahu. Na základě tohoto ustanovení bude tedy moci statutární orgán společnosti pověřit obchodním vedením někoho, kdo bude tyto činnosti vykonávat v pracovním poměru dle zákoníku práce. Zároveň ustanovení doslovně uvádí, že „vedením společnosti může být pověřen zaměstnanec, který může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem“.

Mzdu v takovém případě s jednatelem, či členem představenstva pověřeným obchodním vedením sjednává orgán společnosti, který rozhoduje o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.

Do pověření obchodním vedením však nelze zahrnout činnosti, které jsou svěřeny do výlučné působnosti statutárního orgánu. Mezi ně patří například účast na rozhodování statutárního orgánu či rozhodování o základních strategických otázkách obchodního vedení.

Přejete - li si tuto problematiku řešit (příprava smluv, revize stávajících), kontaktujte nás.

14.01.2012

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...