Založení slovenské s.r.o. od října složitější

Novela Obchodního zákoníku na Slovensku přináší od 1. října 2013 změnu ve splácení vkladů a základního kapitálu. Nyní je nejčastějším způsobem splácení vkladů zaplacení 5 000 € v hotovosti přímo do rukou správce vkladu. Po novele ovšem tento způsob nebude možný.

Od 1. října 2013 bude nutné vložit vklady společníků před zápisem do Obchodního rejstříku na samostatný účet v bance, který zřídí správce vkladu. Vklady společníků budou v bance vázané až do zápisu společnosti v Obchodním rejstříku. Současná legislativa je pro zakladatele výhodnější, jelikož umožňuje prokazování splacení vkladů pouze na základě písemného prohlášení správce vkladu bez nutnosti fyzického vkládání peněz na bankovní účet.

Jsou zde ale dvě možnosti jak se vyhnout vkládání peněz do banky. První možností je založit s.r.o. ještě před nabytím účinnosti novely Obchodního zákoníku, tedy před 1. říjnem 2013. Na takto založené společnosti se budou stahovat ještě stará pravidla splácení vkladů. Dalším řešením je možnost splacení pouze části vkladů. Této možnosti se dá využít pouze v případě, že má společnost alespoň dva společníky. V tomto případě postačuje splacení pouze 50% minimální výše základního kapitálu. Dá se tedy říci, že dva společníci se stejnými podíly mohou splatit namísto 2 x 2500 € pouze 50% svých vkladů, tedy 2 x 1 250 €. Této možnosti se dá využít i po novele Obchodního zákoníku.

20.06.2013

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...