Nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) - a.s.

Nový zákon o obchodních korporacích zavádí nový systém orgánů v a.s. První z nich je dualistický, stejný jako podle stávajícího obchodního zákoníku, kdy má akciová společnosti představenstvo a 3-člennou dozorčí radu. Nový zákon o obchodních korporacích ovšem oproti stávající úpravě stanoví, že představenstvo i dozorčí rada mají 3 členy, pokud stanovy společnsoti nestanoví jinak, tzn. pokud si a.s. ve stanovách uvede, mohou být tyto orgány i jednočlenné.

Novým způsobem je způsob monistický, kdy se zavádí správní rada a statutární ředitel. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Správní rada může mít opět i méně než 3 čelny a navíc při této formě může být statutární ředitel zároven i předsedou správní rady. Ve finále tedy bude v obou orgánech jedna a ta samá osoba.

Po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích budete muset mít v orgánech akciové společnosti 2 osoby, pokud zvolíte dualistický model a 1 osobu, pokud monistický model.

21.07.2013

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...