Nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) - a.s.

Nový zákon o obchodních korporacích zavádí nový systém orgánů v a.s. První z nich je dualistický, stejný jako podle stávajícího obchodního zákoníku, kdy má akciová společnosti představenstvo a 3-člennou dozorčí radu. Nový zákon o obchodních korporacích ovšem oproti stávající úpravě stanoví, že představenstvo i dozorčí rada mají 3 členy, pokud stanovy společnsoti nestanoví jinak, tzn. pokud si a.s. ve stanovách uvede, mohou být tyto orgány i jednočlenné.

Novým způsobem je způsob monistický, kdy se zavádí správní rada a statutární ředitel. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Správní rada může mít opět i méně než 3 čelny a navíc při této formě může být statutární ředitel zároven i předsedou správní rady. Ve finále tedy bude v obou orgánech jedna a ta samá osoba.

Po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích budete muset mít v orgánech akciové společnosti 2 osoby, pokud zvolíte dualistický model a 1 osobu, pokud monistický model.

21.07.2013

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...