Novela obchodního zákoníku 351/2011 platná od 1.1.

Poskytnutí sídla po 1.1.2012

Společnost je podle novely obchodního zákoníku povinna mít k prostorám, které jsou zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo společnosti, právní důvod jejich užívání a to po celou dobu (tzn. nejen při zápisu do obchodního rejstříku), kdy jsou tyto prostory zapsány jako sídlo společnosti.

Neoprávněné užívání sídla

Nedodržení této povinnosti může vést až k soudem nařízenému zrušení společnosti. Tato novela upravující (mimo jiné) poskytování sídel si klade za cíl omezit případy, kdy i proti vůli vlastníka – poskytovatele sídla - jsou prostory využívány jako sídlo společnosti. Pokud soud obdrží podnět vlastníka nemovitosti, že společnost nemá právní důvod k užívání sídla (např. vlastník nemovitosti vypoví nájemní smlouvu) a společnost nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, soud může rozhodnout o zrušení a likvidaci. Ze strany živnostenského úřadu může dále dojít ke zrušení živnostenského oprávnění.

Souhlas s umístěním sídla

Do 31.12.2011 platilo, že podpis na souhlasu s umístěním sídla nemusel být opatřen ověřovací doložkou, tj. stačil obyčejný podpis. Od 1.1.2012 platí, že souhlas s umístěním sídla musí být opatřen ověřeným podpisem. Ověření provádí advokát, notář nebo Czechpoint.

Námi poskytované sídla samozřejmě splňují všechny zákonné požadavky. 

Pokud jste majitelem takto zatížené nemovitosti a přejete si skoncovat s neoprávněným užíváním sídla, neváhejte nás kontaktovat.

21.01.2012

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...