Jaké změny čekají jednatele a společníky v r. 2012

Nejdůležitější a velmi diskutovanou změnou je novela obchodního zákoníku. Zde je navržen zcela nový paragraf 66d s nadpisem "pověření obchodním vedením". Statutární orgán společnosti bude moci pověřit obchodním vedením někoho, kdo bude tyto činnosti vykonávat v pracovním poměru dle zákoníku práce.

Pověření obchodním vedením (§ 66d obchodního zákoníku):

- Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.

- Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.

- Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.

- Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.

Odměny jednatelů a společníků budu nově podléhat důchodovému a nemocenskému pojištění. Rozšiřuje se totiž okruh nemocensky pojištěných osob. Podmínkou bude odměna za výkon funkce (mimo pracovně právní vztah) alespoň 2000 korun za měsíc. Částka 2000 korun měsíčně je hranice tzv. rozhodného příjmu. Není však vyloučeno, že se rozhodný příjem od roku 2012 zvýší.

Více se dočtete na http://www.spravaspolecnosti.cz/napsali-o-nas/

20.10.2011

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...