Nový občanský zákoník z pohledu podnikatele

Nejdůležitější změny v novém občanském zákoníku z hlediska podnikatelů podle advokáta Pavla Fabiana:

  • Nový občanský zákoník upravuje otázky související s podnikáním, jež jsou dnes upravené v obchodním zákoníku (definice podnikatele, obchodní firma, závod, obchodní tajemství a jmění, úprava prokury atd.).
  • Nová zásada, že stavba je součástí pozemku, s čímž souvisí zavedení práva stavby.
  • Při náhradě škody se nově upřednostňuje uvedení do původního stavu, zatímco nynější úprava vychází z úhrady škody v penězích; „pokud poškozený upřednostňuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu, musí to výslovně navrhnout. Avšak i v případech, kdy je uvedení do předešlého stavu navrženo, soud je přizná, jen je-li možné a účelné. Naproti tomu, návrh občanského zákoníku zakotvuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu jako standardní (předvolené) řešení,“ upřesňuje advokát; soud se od uvedení do původního stavu odchýlí k peněžitému plnění jen tehdy, pokud to navrhne poškozený, nebo pokud není uvedení do předešlého stavu možné; soud už také nebude zkoumat účelnost.
  • Nově bude méně přísná náhrada škody z provozní činnosti – dnes musí podnikatel hradit náhradu i takové škody, kterou nezavinil a jejímu vzniku nemohl předejít, nově se zprostí odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložil „veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo“; výjimkou je zvláště nebezpečný provoz, kdy se odpovědnosti zprostit nelze.
  • Odstranění duplicit v občanském a obchodním zákoníku – například v oblasti smluvního práva, či obecného závazkového práva (prodlení, promlčení apod.).
  • Větší pozornost se nově věnuje smlouvě o výkonu funkce.
  • Opouští se důležitost základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, takže základní kapitál může být i 1 koruna oproti dnešním minimálním 200 tisícům korun; zároveň ale společnost nesmí poskytnout žádné plnění, pokud by si tím způsobila úpadek.
  • Zavádí se možnost, aby akcionář vlastnil akcie různého druhu a je tedy na akciové společnosti, jaké akcie vydá; společnost tak může vytvářet složitější struktury, „čemuž napomáhá také druhá změna, totiž zavedení volby mezi monistickou a dualistickou strukturou řízení společnosti. Bude na společnosti, zda bude její činnost a majetek spravován správní radou nebo představenstvem a dozorčí radou,“ uzavírá Fabian.

„Jednoznačnou nevýhodou bude určitě veliká právní nejistota (absence judikatury, nové pojmy – např. způsobilost k právním úkonům nahradí pojem „svéprávnost“), která se ovšem bude týkat nejen podnikatelů. Každý podnikatel se bude muset s novým zákonem seznámit, aby zjistil, zda v konkrétním případě jde o změny, které zásadně mění chod jeho záležitostí, či jde jen o změny tzv. kosmetické,“ tvrdí Pavel Fabian. Právě stávající bohatá právní judikatura podle něj kompenzuje nedostatky, které nynější úprava obsahuje. Je to dle jeho zkušeností z praxe například nedokonalá regulace právnických osob, nebo duplicita závazkových vztahů aktuálně upravených občanským i obchodním zákoníkem. Jak vysvětluje, judikatura, zejména Nejvyššího a Ústavního soudu, má zásadní význam ve výkladu a interpretaci jednotlivých ustanovení, která jsou neurčitá, nebo je v určitých případech jejich výklad sporný. „V nové právní úpravě bude nutné celou tuto cestu absolvovat znovu, neboť není možné předpokládat, že by byla zcela bezchybná a jednoznačná,“ domnívá se Pavel Fabian.

Více se dočtete na http://www.spravaspolecnosti.cz/napsali-o-nas/

18.12.2011

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...