Insolvenční správce

JUDr. Ing. Pavel Fabian je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce, splnil podmínky pro zápis do seznamu insolvenčních správců dle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a je zapsán v seznamu insolvenčních správců.

Insolvenční řízení a insolvenční správce 

Díky advokátní praxi a vybudovanému odbornému a technickému zázemí je tým kanceláře insolvenčního správce schopen poskytovat právní a odborné poradenství v oblasti úpadkového práva a krizového řízení před i po zahájení insolvenčního řízení. Tyto služby vykonáváme pro obchodní společnosti i pro fyzické osoby, věřitele i dlužníky, a to ve všech fázích insolvenčního řízení.

Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Na straně věřitelů se snažíme ochránit a posílit dobytnost pohledávek pro případ insolvence dlužníka/ů, poskytujeme asistenci při vypracování přihlášek pohledávek, zastupujeme klienty na schůzi věřitelů nebo ve vyjednávání s ostatními insolvenčními správci, jakož i v souvisejících (incidenčních) sporech.

Zastupování dlužníků v insolvenčním řízení

Na druhou stranu v případě dlužníků vyhledáme a navrhneme nejlepší způsob řešení úpadku dlužníka a připravíme insolvenční návrhy, jak individuálně, tak hromadně, návrhy na oddlužení (jako nejčastější způsob řešení úpadku fyzických osob - nepodnikatelů) nebo vypracujeme reorganizační plán atd. Při řešení situací spojených s insolvencí, zastupujeme klienty v jednáních s věřiteli i dlužníky, včetně jednání před soudy a dalšími státními orgány tak, jak to vyžaduje řešení dané problematiky.

V souvislosti s insolvenčním řízením kancelář insolvenčního správce poskytuje zejména tyto služby:

· analýza úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka

· příprava a podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení

· vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli)

· poradenství v insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech

· zpracování návrhů na vyhlášení moratoria

· zastupování klienta ve věřitelských orgánech

· zastupování subjektů v incidenčních sporech

· sepisování přihlášek pohledávek věřitelů

· poradenství klientům - dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před nedůvodným zahájením insolvenčního řízení (případy tzv. šikanózního insolvenčního návrhu)

· poradenství při reorganizaci (příprava návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu, zprávy o reorganizačním plánu)

· kapitalizace pohledávek, nabývání majetku od subjektů v insolvenčním řízení

· ochrana jednajících osob před civilními i trestněprávními riziky během celého insolvenčního řízení

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

11.02.2012

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...