Insolvenční správce

JUDr. Ing. Pavel Fabian je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce, splnil podmínky pro zápis do seznamu insolvenčních správců dle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a je zapsán v seznamu insolvenčních správců.

Insolvenční řízení a insolvenční správce 

Díky advokátní praxi a vybudovanému odbornému a technickému zázemí je tým kanceláře insolvenčního správce schopen poskytovat právní a odborné poradenství v oblasti úpadkového práva a krizového řízení před i po zahájení insolvenčního řízení. Tyto služby vykonáváme pro obchodní společnosti i pro fyzické osoby, věřitele i dlužníky, a to ve všech fázích insolvenčního řízení.

Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Na straně věřitelů se snažíme ochránit a posílit dobytnost pohledávek pro případ insolvence dlužníka/ů, poskytujeme asistenci při vypracování přihlášek pohledávek, zastupujeme klienty na schůzi věřitelů nebo ve vyjednávání s ostatními insolvenčními správci, jakož i v souvisejících (incidenčních) sporech.

Zastupování dlužníků v insolvenčním řízení

Na druhou stranu v případě dlužníků vyhledáme a navrhneme nejlepší způsob řešení úpadku dlužníka a připravíme insolvenční návrhy, jak individuálně, tak hromadně, návrhy na oddlužení (jako nejčastější způsob řešení úpadku fyzických osob - nepodnikatelů) nebo vypracujeme reorganizační plán atd. Při řešení situací spojených s insolvencí, zastupujeme klienty v jednáních s věřiteli i dlužníky, včetně jednání před soudy a dalšími státními orgány tak, jak to vyžaduje řešení dané problematiky.

V souvislosti s insolvenčním řízením kancelář insolvenčního správce poskytuje zejména tyto služby:

· analýza úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka

· příprava a podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení

· vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli)

· poradenství v insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech

· zpracování návrhů na vyhlášení moratoria

· zastupování klienta ve věřitelských orgánech

· zastupování subjektů v incidenčních sporech

· sepisování přihlášek pohledávek věřitelů

· poradenství klientům - dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před nedůvodným zahájením insolvenčního řízení (případy tzv. šikanózního insolvenčního návrhu)

· poradenství při reorganizaci (příprava návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu, zprávy o reorganizačním plánu)

· kapitalizace pohledávek, nabývání majetku od subjektů v insolvenčním řízení

· ochrana jednajících osob před civilními i trestněprávními riziky během celého insolvenčního řízení

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

11.02.2012

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...